Tuesday, June 13, 2017

За авторот Јиндрих Бајер на книгата „ЛЕКОТ ЗА РАК“ - Протоколот на Рик Симпсон и содржинаВторо Издание

Авторски права © Jindřich Bayer, 8 јуни, 2015

Сите права се задржани.


Јиндрих Бајер го потврди неговото право да биде идентификуван како автор во согласност со Законот за авторски права, дизајн и патенти од 1988. Сите права се задржани. Ниту еден дел од оваа публикација не смее да се репродуцира, складира или воведе во систем за пребарување или да се пренесува во било која форма или на било кој начин (екетронски, механички, со фотокопирање, снимање или на друг начин), без претходна писмена дозвола на авторот Јиндрих Бајер.

Би сакал да го посветам она што го имам придонесено за оваа книга во споменот на мојата мајка и мојот татко, кои најверојатно би биле сè уште со нас денес ако јас тогаш го знаев она што го знам сега. Јас само се надевам дека оваа информација ќе ги спречи другите семејства од поминувањето низ она што нашето мораше да издржи.

Благодарност до следниве луѓе што ми помогнаа да ја подготвам оваа книга за објавување: Jana Koplíková, Leah Killen, Janet Sweeney, Jenn Jackson, Rick Simpson и неговото семејство, Christianne Laurette, Chris Harrigan, Marek Piňos, Martin Zeiner и многу други. Јас би сакал длабоко да му се заблагодарам на Lumír Hanuš и Raphael Mechoulam за нивната поддршка и огромно количество на работа којашто тие ја имаат направено во областа на канабисот и истражувањето на анандамидот.

Многу посебна благодарност до мојата сестра Dita Podhajská, нејзиниот сопруг Miroslav Podhajský и целото Podhajský и Bayer семејство.

Jindřich Bayer, 8 јуни, 2015

Целта на оваа компилација од текстови, идеи и мислења од е-маилови и Фејсбук разговори е да го презентираат моменталниот статус кво на знаењето во врска со употребата на канабис маслата/екстракти во медицината. Сите информации се презентирани само за образовни цели, и тие не е претставени со намера за промовирање на употребата на опасни лекови кои создаваат зависност воопшто, напротив. Ние не сносиме никаква одговорност за било каква злоупотреба на информациите вклучени во оваа книга. Ние не сносиме никаква одговорност за нешто што ќе или би можело да настане во врска со употребата на маслото или информациите кои се наоѓаат во оваа книга. Резултатите од третманот може да варираат.

Составено од Jindřich Bayer, www.helpoil.com
Дизајн на книгата Vlasta Samohrdová & Jan Pospíšil, www.pospunk.com

Распоред на печатење Marek Piňos

_________________________________________________________________________________ЛЕКОТ ЗА РАК
Протоколот на Рик Симпсон

Јиндрих Бајер_________________________________________________________________________________

Содржина

Информации за Дозирање....................................................................................................................7
Зошто дозите за одржување се толку важни?.....................................................................................7
Други природни нешта кои можете да ги направите што можат да помогнат................................9
Дополнителни Совети за пациентите со рак на бели дробови.......................................................10
Начини на внесување..........................................................................................................................11
Локална (надворешна) употреба........................................................................................................12
Дали може да се комбинираат различни видови на консумирање на маслото?............................13
Пушење канабис..................................................................................................................................13
На што треба да се фокусираат истражувањата?.............................................................................14
Процесот на производство на конопово масло на Рик Симпсон....................................................15
Други форми на Екстракција.............................................................................................................21
Производство на масла со највисок можен квалитет.......................................................................22
Коноп или марихуана?........................................................................................................................24
Која врста или врсти треба да ги употребам за да го направам маслото?.....................................25
Како да се одреди каков почетен материјал да се купи?..................................................................26
Канабис Сатива наспроти Канабис Индика......................................................................................27
На отворено наспроти во затворено..................................................................................................29
Со каков вид на вештачко осветлување добивате најдобри резултати?.........................................29
Што Пациентите треба да знаат за да одгледуваат коноп?..............................................................30
Дали има некои видови кои не се ефикасни против ракот?............................................................31
Складирање..........................................................................................................................................31
Дали е подобро или побезбедно да се произведува маслото користејќи прехранбен алкохол?..31
Растворувачи и остатоци од растворувачот во маслото...................................................................32
Масло со висок процент на THC или на CBD?................................................................................38
Дали е безбедно да се користи маслото?...........................................................................................40
Замена на лековите..............................................................................................................................45
Лекување на рак со маслото...............................................................................................................46
Може ли маслото да се користи заедно со хемотерапија и зрачење (радијација)?.......................47
Стапка на успех кај пациентите со рак?............................................................................................47
Дали некогаш е предоцна за да се започне со користење на маслото?..........................................48
Дали некои луѓе се потешки за излекување од другите?................................................................49
Леукемија.............................................................................................................................................49
Лекување на рак на кожата.................................................................................................................50
Докази...................................................................................................................................................76
Информации за лекување на други болести кожни состојби..........................................................82
Изгореници..........................................................................................................................................82
Лузни....................................................................................................................................................83
Чиреви, брадавици, тртки...................................................................................................................83
Хронична болка...................................................................................................................................91
Болки во грбот, Сколиоза....................................................................................................................91
Дијабетес..............................................................................................................................................92
Срце, крвен притисок..........................................................................................................................93
Астма....................................................................................................................................................94
Супозитории........................................................................................................................................98
Операција или масло?.......................................................................................................................100
ПМС, Менопауза...............................................................................................................................101
Регулирање на телесната тежина.....................................................................................................101
Анксиозност, Параноја.....................................................................................................................102
Депресија...........................................................................................................................................103
Мултиплекс склероза (МС)..............................................................................................................103
Спиење, Несоница.............................................................................................................................104
Глауком, враќање на Видот...............................................................................................................107
Ретки или не толку вообичаени болести и заболувања.................................................................108
Животни - Сведоштва.......................................................................................................................110
Квалитетот на животот......................................................................................................................115
Зошто се нарекува РСО?...................................................................................................................116

No comments:

Post a Comment