Thursday, April 4, 2019

НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - Намалување на канцери (7 дел)

Синергијата на фитоканабиноидите ТХЦ и ЦБД за намалување на секакви видови на туморски клетки. Употреба на кнабис за глиобластома мултиформ. Студиите на животни и луѓе покажаа дека Δ9-ТХЦ и ЦБД, комбинирани и одделно, имаат значителни антитуморни дејства. ЦБД во комбинација со ТХЦ го намалува растот на различните туморски ксенографти


Рак (Синергијата на ЦБД и ТХЦ)

Ракот е болест која се карактеризира со неконтролирана поделба на (измутирани) клетки со нивната способност брзо да се шират. Новите антиканцерогени агенси често се тестираат за нивната способност да предизвикаат апоптоза и да ја одржуваат стабилната состојба на клеточната популација. Во раните 1970-ти, фитоканабиноидите покажаа дека го инхибираат растот на туморите и го продолжуваат животот на глувците со аденокарцином на белите дробови. Подоцнежните студии покажаа дека канабиноидите го инхибираат растот на туморските клетки и индуцираат апоптоза преку модулирање на различни патишта за сигнализација на клетките во: глиомите, лимфомите, клетките на простатата, дојките, кожата и клетките на ракот во панкреасот.


Употреба на кнабис за глиобластома мултиформ (glioblastoma multiforme)

Glioblastoma multiforme (GBM) е најчестата класа на малигни примарни мозочни тумори. Студиите на животни и луѓе покажаа дека Δ9-ТХЦ и ЦБД, комбинирани и одделно, имаат значителни антитуморни дејства врз растот на канцерогените клетки кај ГБМ. Механизмот на антитуморското дејство на Δ9-THC е преку ER сигнализацијата поврзана со стресот и зголемување на регулацијата на транскрипционите коактиватори кои ја промовираат автофагијата.


ЦБД во комбинација со ТХЦ го намалува растот на различните туморски ксенографти

ЦБД, исто така, се покажа дека го намалува растот на различните типови на ксенографти, вклучувајќи ги и глиомите. Се смета дека механизмот на делување на ЦБД е зголемено производство на ROS (Reactive oxygen species) во глиомните клетки, со што се индуцира цитотоксичност или апоптоза и автофагија. ЦБД е способен да ја инхибира инвазијата и метастазите на клетките на ракот посредувани со инхибиција на факторот кај епидермален раст, NF-κB и mTOR патеките. mTOR сигнализирачкиот пат делува како централен регулатор на клеточниот метаболизам, растот, пролиферацијата и опстанокот и е круцијален за супресија на туморот. ЦБД, исто така, ја намалува ангиогенезата преку делување на туморот и на ендотелните клетки. Комбинираната администрација на THC и CBD во моментов е терапевтски испитувана во студии на луѓе.


Во февруари 2017 година, GW Pharmaceuticals објави позитивни резултати од контролирана плацебо клиничка студија во фаза 2 од нивниот комерцијален лек што комбинира Δ9-THC и CBD, спроведена на 21 пациент со повторлив GBM. Резултатите покажаа 83% годишна стапка на преживување на терапијата, во споредба со 53% кај пациентите во плацебо групата (P = 0.042). Средното преживување беше поголемо од 550 дена, во споредба со 369 дена кај плацебо групата. Оваа фармацевтска компанија подоцна добила Orphan Drug Designation од Американската администрација за храна и лекови (FDA) и Европската агенција за лекови (European Medicines Agency - ЕМА) за нивната комбинација на Δ9-THC и CBD за третман на малигните глиоми.


Уредник и новинар: MoniQue Konopova
Извори: NCBI, Surgicalneurologyint


ИЗБОР НА УРЕДНИКОТ:

Нашето тело е создадено да консумира канабис - мозочните клетки имаат рецептор за THC!

Тајните на канабиноидите и нивните медицински придобивки

Како и зошто настанува ракот според Ото Варбург и како може да се спречи и излечи?


ЧИТАЈ ПОВЕЌЕ ЗА ОВАА СТУДИЈА:

* НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - ОПШТО (1 дел) 

* НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - ВОВЕД (2 дел)

* НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - Подетално за ЦБД и ЕКС (3 дел)

* НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - Канабиноидни рецепторни интеракции и невропротективни ефекти на канабиноидите (4 дел)

* НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - Употреба на лекови базирани на канабис за невродегенеративни состојби (5 дел)

НАУЧНА СТУДИЈА: Преглед на невролошките придобивки од фитоканабиноидите - Невропсихијатриска и мозочна траума третирани со канабис (6 дел)

1 comment: