Wednesday, May 23, 2018

Легализацијата не треба да претставува алчност, туку слобода и одлично здравје

Која е разликата помеѓу рекреативната и медицинската марихуана? Технички ништо. Употребата на цвеќето на канабисот како лек за третман на заболување, за рекреација или превенција е определена исклучиво од страна на корисникот


Секоја употреба е медицинска!
Пациентите треба да имаат слобода да направат здрав избор

Дали воопшто треба да се направи разлика помеѓу медицинската и рекреативната марихуана? Се чини дека вештачки наметнатата поделба може да предизвика поголема штета, отколку добро. Во случајот на американските држави во ерата на легализација, повеќе не е правото на корисникот да го утврди начинот на нивната употреба, туку на владата. Ако владата мисли дека само сакаш да се „забавуваш“, тие можат да акцизираат 20 проценти или повеќе во данок. Ова ги стимулира државите да ја класифицираат употребата на повеќе корисници како рекреативни наместо медицински.


Канабисот е најздравиот: цвет, плод, зеленчук, зачин...!
Повеќето држави со медицински канабис имаат листа на услови за кои препораките се одобрени. Овие обично вклучуваат најсериозни и чести фатални и хронични болести, како што се: рак, СИДА, автоимуни нарушувања и епилепсија. Кога станува збор за ментални нарушувања, болестите не се вклопуваат во списокот или правото да користат канабис наместо „потребни“ лекови како аспирин, државните влади утврдиле дека оваа употреба е рекреативна, а не медицинска.


Во Орегон, Вашингтон и Колорадо државните законодавци се многу загрижени за тоа кој сè уште може да има пристап до поевтин медицински канабис без данок. Ова доведе до „раздвојување“ на пациентите од нивните старатели и на многу пациенти им било кажано дека веќе не се квалификуваат како медицински. Додека САД се движи кон федерално решение, треба да ги нагласиме конзервативните и либералните ставови дека слободата значи автономија врз нашите тела и лековите што ние ги избираме за да ги користиме за лекување на сè што е во нашите тела. Пациентите треба да имаат право на избор, секоја марихуана е лековита и секој начин на употреба е лековит, што значи дека и рекреативното користење е медицинско.Автор и главен и одговорен уредник: MoniQue Konopova
Извор: Civilized

No comments:

Post a Comment