Thursday, March 1, 2018

Канабисово масло со целосен спектар на канабиноиден профил наспроти THC или CBD изолат

Кое масло е поефективно за третман на сериозните болести? Кое е подобро за мене? Како што сугерира терминот „full spectrum cannabis oil“ (екстракт од канабис со целосен спектар) значи дека доаѓа со сите канабиноиди кои се природно присутни во билката, но и со сите други потребни состојки

Наша изработка
Во маслото од коноп, ова вклучува долг список на соединенија од канабис, покрај THC и CBD, како што се Cannabinol (CBN), Cannabicyclol (CBL), тетрахидрокананавиварин (THCV) и канабибромоваринска киселина (CBCVA). Од суштинска важност е да се истакне дека малите количини на терпени исто така можат да се најдат во целиот екстракт. Владата ги регулира нивоата на концентрација на активните состојки на многу ниски проценти за производи од коноп, што резултира со многу ограничена церебрална стимулација. Кога CBD или THC се во изолациона форма, тие се по лабораториски пак одделени од другите соединенија од изворното канабис растение. 


Претходно се верувало дека изолатите на ЦБД биле посилни и поконцентрирани од ЦБД масклата со целосен спектар. На ова тврдење на крајот беше разоткриена студија од Центарот за општа туморска имунологија во Лаутенберг во Ерусалим. Во студијата од 2015 година, истражувачите можеа да докажат дека ЦБД со целосен спектар е способен да понуди поголемо ниво на олеснување, бидејќи поголеми дози им биле дадени на глувците. За споредба, групата на која беше даден CBD изолат не го доживеа истото ниво на олеснување при повисоки дози, поради недостатокот на синергискиот ентураж ефект, што го има целосниот спектар (entourage effect). Терминот „придружен ефект“ се однесува на концептот и предложениот механизам со кој соединенијата кои се присутни во канабисот и кои во најголема мера не се психоактивни, сами по себе ги модулираат целокупните психоактивни ефекти на растението и меѓусебно си помагаат.


За подобро да разбереме како се разликуваат овие две варијанти на масла, ќе земеме многу едноставен и вкусен пример. Замислете истите масла да бидат споредени со два типа сос од шпагети. Во првата чинија, ќе најдете едноставен и досаден не многу хранлив сос од шпагети направен од чисти домати (изолиран екстракт). Во втората чинија, можете да најдете комплексен богат, хранлив и разноврсен сос од шпагети, кој содржи лук и миризливи италијански билки (полн спектар екстракт). Јасно е дека и двете чинии имаат сос од шпагети - но вториот рецепт е повкусен и има повеќе хранливи состојки и поинаку се поврзува со сетилата за вкус (исто така познат како „ефект на придружба“).


Врз основа на споредбата погоре, маслото со целосен спектар на коноповите состојки е поефикасно од дериватите, што го прави високо препорачливо за пациентите заинтересирани за холистички пристапи кон канабис терапиите. Речиси сите домашно изработени масла се со целосен спектар во канабиноидниот профил и затоа ја имаат моќта да се справат во помала или поголема мера со секое заболување. Колку повеќе врсти употребите при подготовката, толку побогато висококонцентрирано масло ќе добиете. Маслото од конот е исклучително потентен извор на лековити компоненти. Сепак, треба да имаме предвид дека постојат одредени заболувања каде што и фармацевтските изолати во форма на комерцијални производи се потребни, на пример за појачување на одреден канабиноид во целосните масла, а постојат и дијагнози каде што пациентот има зголемена потреба од конкретен канабиноид. Преголемиот „хај“ од премногу ТХЦ може да се намали со голема доза на ЦБД исто така.


Автор: MoniQue Konopova
Извор: Massroots

No comments:

Post a Comment