Tuesday, November 21, 2017

Обуките за новиот бран на зелени канабис научници се во тек! Наскоро научна расправа за канабис на Правниот факултет!

Канабис науката е во постојан развој и затоа постојат повеќе програми за едукација за да бидеме во тек! На почетокот на оваа учебна година, Универзитетот во Северниот Универзитет во Мичиген (North Michigan University) започна четиригодишна програма за научната област - хемија кај медицинските растенија.

Ние ја дизајниравме програмата со канабис, но пошироко, тоа е за лековити растенија од сите видови“ - вели Марк Паулсен (Mark Paulsen), раководител на одделот за хемија. „Се обидуваме да истакнеме дека го признаваме канабисот како важно лековито растение, но едвај единственото“ - додава тој. Значи, оваа програма треба да им се допадне на многу луѓе кои се заинтересирани за разни традиционални лекови или за алтернативни третмани кои се базираат на растителна основа.

Учениците кои штотуку ја започнаа оваа програма ќе се занимаваат со хемија и биологија на растенијата. Почнувајќи од нивната прва година, тие ќе учествуваат на семинарот за лековити растенија, кадешто надворешните експерти ќе ги запознаат студентите со состојбата во индустријата. Во последната година, студентите ќе дизајнираат и завршат додипломски истражувачки проект. „Ова може да вклучува растење на растителен примерок и извлекување на активните состојки“ - објаснува Паулсен. „Потоа, тие може да работат на соодветни анализи за да ги одредат видовите и количините на соединенијата во примерокот“. Овие примероци можат да се одгледуваат во различни услови за да се види дали тоа влијае на компонентите.


Студентите можат да земат два општи пристапи со цел да ја завршат програмата и да дипломираат. Едниот е првенствено патека на наука и технологија, а другиот се фокусира на претприемништвото, финансиите и маркетингот. „Некои ученици ќе започнат сопствен бизнис“ - вели Паулсен. За студентите кои ја преземаат научната патека, аналитичката хемија ќе направи клучна компонента. „Ќе предаваме и ќе се фокусираме на истите техники што би ги користеле во други контексти“ - дообјаснува тој. Значи, научените техники ќе вклучуваат гасна и течна хроматографија, спектрометрија на маса и разни форми на спектроскопија, вклучувајќи ги и инфрацрвените и ултравиолетовите-видливи.

Студентите исто така ќе бидат обучени да развиваат нови аналитички методи за мерење на специфични соединенија. Наместо само да ги научат теориите зад аналитичките техники, тие исто така ќе научат како да создадат методи за мерење кои произведуваат точни и конзистентни резултати со примероците на растенијата. „Значи, постои важна компонента во однос на развојот на методите“ - забележува Паулсен. Оваа научна програма го привлече вниманието на учениците многу брзо. „Веднаш штом ја споделивме веста“ - посочи Паулсен - „луѓето почнаа да разговараат со нас“. Некои од првите ученици се запишаа и започнаа со програмата веднаш по матурирањето во средните училишта, а други дојдоа од индустријата или од други форми на обука.

Анализи на вашите масла - на Фармацевтски факс!
За да стават студенти од оваа програма во реални ситуации, вработените на факултетот поставуваат искуства надвор од Универзитетот во Северен Мичиген. „Имаше многу интеракции со компаниите и соработуваме со некои, поставувајќи практиканти“ - вели Паулсен. Тој додава: „Очекуваме да се постават некои практиканти следното лето“. 

Да ѝ се ​​даде на индустријата за канабис, како и на другите индустрии базирани на лековити растенија - неопходната работна сила за да работат лаборатории за тестирање и да водат бизниси, мора да се развијат повеќе програми како оваа од Универзитетот во Северен Мичиген. Исто така, овие програми треба да ја земат широката перспектива - од анализа и бизнис до развој и теорија - значи не само од семка до плод. Само тогаш учениците можат да ја научат широчината на вештини потребни за да напредуваат во оваа област. Очекуваме вакви школи наскоро да се појават и на нашиве простори! :)


На 12.12.2017 година со почеток во 12:00 часот на научно-наставничкиот совет при Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје, ќе се одржи научна расправа на темата „Легализација на канабис, да или не?“, на која петмина панелисти во состав еден адвокат, еден судија, еден обвинител и двајца професори ќе ги изнесат своите ставови на темата со вклучена интеракција со публиката. Научната расправа е во организација на Здружението за канабис и зелени политики „БИЛКА“- Скопје и Здружението на млади кривичари.

Автор: MoniQue Konopova
Извор: Analytical Cannabis

No comments:

Post a Comment