Monday, September 11, 2017

Одгледување канабис во стаклена градина

Култивирање на канабисот во стаклена градина: Кои се придобивките?

Оранжериите стануваат најпопуларен начин за одгледување на канабис. Тие ја искористуваат моќта на сонцето, обезбедуваат топла клима и ги штитат билките од суровите еколошки услови. Во основа, стаклената градина овозможува целогодишно одгледување, контрола на климата и контролирана изложеност на сончева светлина. Уште повеќе, тие се поевтини од одгледување во затворен простор (во гроу боксови) под сијалици и произведуваат поконзистентен производ, кој сепак е одгледан на поприроден начин.Како функционира стаклената градина?

Како стаклената градина (или пластеникот) останува топла дури и кога надворешната температура на воздухот е ниска, под нулата? Ова се случува преку процес познат како „ефект на стаклена градина“ (greenhouse effect). Соларната радијација (енергија од сонцето) поминува низ проѕирните ѕидови на стаклена градина и ја загрева почвата и растенијата. За возврат, почвата и растенијата ја ослободуваат оваа енергија како инфрацрвено зрачење кое не може да избега од стаклената градина. Топлината е заглавена и го загрева воздухот. Ефектот на стаклена градина ги отвара вратите за целогодишно одгледување. Сепак, канабисот е растение кое има потреба од соодветна континуирана изложеност на осветлување и соодветна температура за време на конкретните циклуси во текот на растот, развојот, цветањето и созревањето.Освежување на животниот циклус на канабисот

Во есен, зима и пролет, сонцето останува пониско на хоризонтот. Поради ова, растенијата добиваат помалку енергија и имаат поотежнато време за да растат. Канабисот бара сончева светлина повеќе од 12 часа на ден за да остане во вегетативен раст. Откако растението ќе добие 12 часа или помалку од сончева светлина на ден, ќе почне да цвета и да произведува пупки богати со трихоми. На отворено, растенијата генерално се садат околу јуни, се на вегетација во долгите денови на летото, а потоа почнуваат да цветаат во раната есен кога деновите стануваат пократки. Напредните оранжерии овозможуваат контрола на светлинските циклуси потребни за професионално да се одгледува канабисот. Други алатки за манипулација вклучуваат дополнително осветлување, опрема за контрола на климата (одвлажувачи, навлажнувачи грејачи, климатизација, вентилатори за стимулирање ветер) и можност за блокирање на сите влезни светла.Предности од растење канабис во стаклена градина/пластеник

Одгледувањето канабис во оранжериите може да биде поволно во текот на редовното растење на отворено. Овие четири клучни причини наведуваат зошто многу одгледувачи на канабис го одбираат овој начин:


1. Контрола на осветлување

Дополнителното осветлување му овозможува на одгледувачот да ги продолжи часовите на дневна светлина. Таа, исто така му овозможува на одгледувачот да го подобри квалитетот на светлината во облачни денови. Продолжувањето на дневните часови му дава на одгледувачот можност да ги одржува растенијата во вегетативна состојба и да го контролира нивниот природен тек. Подобрувањето на квалитетот и количеството на светлината со дополнително осветлување, исто така помага растенијата енергично да растат дури и кога времето надвор не е идеално.


2. Време и контрола на климата

Контролираната клима е од суштинско значење за производство на лекови цветови со врвен квалитет. Заштитата од надворешните елементи помага во безбедноста на производот. На пример, кога се одгледува на отворено, обилните дождови често резултираат со оштетени и изгниени растенија ако има премногу влага и остануваат заробени внатре во пупката. Растенијата во стаклена градина се заштитени од дожд и имаат одвлажувачи за контрола на влажноста. Покрај тоа, пластениците може да имаат грејачи, климатизација и вентилатори, од кои сите може да се искористат за создавање конзистентна идеална клима за растење, додека сè уште ја искористуваат моќта на сонцето. 


3. Манипулирање со животни циклуси 

Вообичаена практика кај одгледувачите e токму искористувањето на ефектот на стаклена градина, но исто така да се стартуваат циклуси на растенија познати како „light deps“ (светлосни депонии) или депривација на светлина, за време на летната сезона. Тоа му овозможува на одгледувачот да го искористува летното светло, додека истовремено ја ограничува изложеноста на светлина што ја добива билката за да го прелаже растението и со тоа перманентно да се поттикне цветањето.


Тоа му овозможува на одгледувачот да го искористува летното светло, а во исто време да ja ограничи изложеноста на светлина што ја добива. Оваа техника го имитира светлосниот циклус како кај одгледувањето во затворен простор. Оваа техника на стаклена градина имитира циклуси на осветлување во затворен простор и му овозможува на одгледувачот во оранжерии да ја собере првата жетва на културата во почетокот на август, повторно да засади, а потоа да ја собере втората реколта на есен.

За да продолжи со производството на култури за време на есен, зима и рана пролет, одгледувачот повеќе се потпира на дополнителното осветлување и грејачите. На зимската краткоденица во Сиетл, на пример, добиваме помалку од осум и пол часа дневна светлина. Покрај тоа, таа светлина е многу ниска на небото и сиромашна за градинарството. Во стаклената градина, таа светлина сепак ќе помогне да се загрее просторот, но одгледувачот ќе треба да користи дополнително осветлување за одржување на квалитетен производ и за продолжување на часовите на светлина во текот на денот. 


4. Зашеда на енергија

Способноста да се балансира изложеноста на светлина, да се користи дополнително осветлување и да се одржи стабилноста на климата, овозможува во стакленик да се одгледува канабисот во текот на целата година. Разликата е во тоа што одгледувачот користи само дополнителна механика за светлина кога Мајката природа веќе не обезбедува идеална средина. Ова резултира со значителна заштеда на енергија, додека квалитетот на производот останува доследен. Многу култури кои бараат специфични средини одамна се произведуваат во оранжериите, вклучувајќи домати, лиснато зеленило и пиперки, па зошто да не одгледуваме и канабис дома и во оранжериите? Бидејќи легализацијата на производтвото на канабисот се шири и на Балканов, земјоделците го сметаат за безбеден и финансиски корисен за премин од магацини до оранжерии како што се развива индустријата.

Извор: Leafy
Автор: К. К.

No comments:

Post a Comment