Wednesday, January 17, 2018

Го креваме од пепел производството на коноп! Кратка ретроспектива од Хрватска

Го креваме од пепел производството на коноп, па свесни сме дека на земјоделците им требаат повеќе информации за производство на канабис! Затоа сакаме да се потсетиме за некои достигнувања во земјоделството на ова поле од соседството. Приносот од индустриски коноп во Хрватска во 2014 година изнесуваше 35 илјади куни од 1 ха, па да видиме што уште се случуваше таа година, што ќе ни помогне полесно конопот да го вратиме и на нашите полиња


ЃAКОВО - „Овозможуваме одгледување на канабис за индустриски цели“ - Владата најави на својот профил на ФБ, поднесувајќи Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за сузбивање на злоупотреба на дроги. Владата го менува истиот поради големиот интерес на фармерите, претприемачите и странските инвеститори кои велат: „Овозможете максимална употреба на индустриски канабис“ - бидејќи во нашата актуелна практика тој се користи само за исхрана на луѓето и животните, а остатокот од растението се фрла. Меѓу првите кои реагираа на промената на законот во корист на конопот е данскиот инвеститор кој планира да ја изгради првата фабрика за обработка на коноп во овој дел од Европа, а потоа и фабрика за машини и опрема за нејзино отстранување и преработка, во долината на Пожега.Потребни на светскиот пазар

„Светскиот пазар е гладен за индустриски коноп“ - вели високиот дански инвеститор во Република Хрватска, Јан Лунд Ларсен. И споменатиот Предлог на Закон, Член 3, став 1 се менува и гласи: „Забрането е одгледување на растенија од кои може да се добијат лекови и производство, поседување и промет на лекови, растенија и делови од растенија од кои може да се добијат лекови и супстанции кои можат да се користат за производство на дрога, освен под одредени услови на законот во медицински, прехрамбени, индустриски, ветеринарски, здравствено-истраживачки и наставни цели“ Поборник на овој амандман појаснува: „Овој член ќе дозволи одгледување на коноп за индустриски цели (текстил, градежништво), за што стеблата на конопот ќе се користат за да се овозможи размножување на коноп и за индустриски цели“ Конечно! – извикуваат многумина за враќањето на конопот на полињата, бидејќи од него може да се произведе над 50.000 различнини производи и може да се примени во речиси секоја индустрија. 


Селаните заинтересирани

А, како теренот реагира на менувањето на законите поради индустрискиот канабис? Својата иднина во производството на конопот, заедно со другите традиционални култури, исто така ја гледа и Шандор Сабо од Каранка. „Размислувам повеќе за префрлување барем дел од производството кон такви култури... Со конопот би стартувал на мали површини“ – размислува Сабо. „Реакциите на законските измени се многу позитивни, сите очекувавме конечно да добиеме нешто профитабилно, а конопот е тоа. Според пресметките, приходите од коноп ќе бидат околу 35.000 куни од ха! Претставниците на данската компанија ја претставија својата инвестиција со коноп и сè повеќе охрабруваат. Интересот за коноп е апсолутен, бидејќи сите досегашни култури се потценети...“ - оптимист е Звонко Пипиќ од Југо Поље. 


Да го вратиме конопот на нашите полиња!
Нова шанса за поплавените

Земјоделците во поплавената област ја следат либерализацијата и легализацијата на канабисот и признаваат дека се заинтересирани за размножување. „Знаеме дека ова е исклучително корисно растение кое има огромен економски потенцијал, а по катастрофата што ја претрпевме и штетата што ја претрпевме, ние сме подготвени да создадеме нешто што е неспоредливо. Сега, кога земјоделците во Цвелферија се во голема неволја, мислам дека голем број од нив ќе се преориентираат на одгледување на канабис, само треба да ја знаеме пресметката, кој е уделот и заработката, бидејќи, се разбира, ние сме заинтересирани за сè што е атрактивно и каде може да се заработи“ - вели Антун Голубовиќ, од Ѓуриќ. Гунијците веруваат дека тоа би било многу корисно ако некој е информиран и едуциран во детали за тоа. „Имаме информации дека конопот, освен како главна култура, може да се употреби и како претходна култура која ги штити полињата и ја чисти почвата од различни метали и пестициди, така што ние сме многу отворени и подготвени за нова култура на нашите полиња“ - вели Марко од Рајево Сеље. 


Во Черновци постоешенајголемата фабрика за волна. „Во последните денови е смешно и малку гротескно да ги слушаме приказните што сите добро ги познаваме – како ни е конопот потребен и корисен, бидејќи во времето кога бевме предупредени да го сториме тоа, никој не сакаше да нѐ слуша и самиот Кудељар исчезна заедно со технологијата за размножување и обработка на коноп. Да се подигне од пепел сега нешто што свесно е уништено за нас и денешните неразбирливи одлуки е исклучително тешко, бидејќи со текот на времето овој регион беше преориентиран на друг вид производство и одгледување на сточна храна. Сите знаеме дека за ова се потребни огромни инвестиции што можат да си дозволат само неколку, што го отежнува верувањето дека оваа активност ќе може да се ревитализира во оваа област, која исто така беше еден вид хрватски бренд за одгледување на лен и коноп“ – огорчено зборува Дорќич. 


Автор: Кате К.
Извор: Zeleno Zlato

No comments:

Post a Comment