Sunday, February 18, 2018

Канабисот го спречува проширувањето на вирусот ХИВ!!!

Според откритијата објавени во весникот PLOS ONE, истражувачите имаат потврдено дека супстанциите слични на марихуаната ги активираат рецепторите на имуните клетки кај човекот кои директно го инхибираат ХИВ во доцната фаза на СИДА

Канабисот може да помогне!
Марихуаната е многу корисна за третирање болки, губење на тежината и намален апетит кај пациенти со напредна сида. Научниците под закрила на факултет за медицина Mount Sinai го спровеле првото истражување за да откријат како рецепторите за марихуана на имуните клетки - канабиноидните рецептори ЦБ1 и ЦБ2 влијаат на проширувањето на вирусот. Истражувачот и активист Jason Mihaldas вели дека истражувањето конечно го оправдува она што про-марихуана заедницата отсекогаш го знаела.

Декади на анегдотични и емпирични докази сега се валидирани од научната заедница, но не е добро што го користат ова истражување за нивни себични мотиви - да ја однесат марихуаната од нејзина сурова медицински ефективна форма до друга која ќе биде медицински неефективна со процесирачки агенси променувајќи го она за што природно е створена... да лекува“ - вели тој. Научниците ќе го искористат истражувањето за ефектите на овие рецептори за да направат нови лекови кои ќе ѝ донесат приход на фармацевтската индустрија.


Знаевме дека канабиноидните лекови како марихуаната можат да имаат терапевтски ефект кај пациенти со сида, но не разбравме како влијаат врз проширувањето на самиот вирус“ - вели д-р Кристина Константино (Cristina Constantino) од факултетот за медицина Моунт Синаи. „Сакавме да ги истражиме канабиноидните рецептори како мета на фармацевтските интервенции кои ги третираат симптомите во доцна фааза на сида и кои спречуваат подалечен развој на болеста без непосакуваните ефекти на марихуаната“ - додава таа.

Хив ги заразува активните имуни клетки кои го носат вирусниот рецептор CD4, што ги онеспособува овие клетки да се изборат против инфекцијата. За да се прошири вирусот неактивните имуни клетки треба да се активираат. Во напредна фаза на сида, хив мутира за да ги зарази неактивните клетки влегувајќи во клетката користејќи го сигналниот рецептор CXCR4. Третирајќи ги клетките со канабиноиден агонист кој го поттикнува ЦБ2, д-р Константино и тимот од Моунт Синаи откриле дека ЦБ2 го блокира сигнализирачкиот процес и ја угушува инфекцијата во неактивните имуни клетки.


Непсихоактивните канабиноиди како канабидиолот се баш поволни за употреба бидејќи ја одбегнуваат токсичноста која се среќава кај психоактивните канабиноиди во големи дози корисни во методот за новото откритие. ЦБД (канабидиолот) е медицински докажано дека го инхибира растот на канцер клетките. Покажано е дека е и ефективен нетипичен антипсихотик при третирање шизофренија, ЦБД има врска и со количеството на ТХЦ кое мозокот го процесира, балансирајќи го психотропниот ефект на марихуаната. Баш ова е причината поради која моќта на суровиот канабис го привлекува вниманието од луѓето.


Тимот од Моунт Синаи инфицирал здрави имуни клетки со хив, потоа ги третирал со хемикалија која го поттикнува ЦБ2 рецепторот наречена агонист. Откриле дека хемикалијата ја намалила инфекцијата кај останатите клетки. „Да се развие хемикалија која го поттикнува само ЦБ2 како дополнителен третман наместо стандардна антивирусна терапија, може да помогне со ублажување на симптомите на сида во доцна фаза и да го спречат проширувањето на вирусот“ - вели д-р Константино.


Бидејќи хив не користи CXCR4 за да ја засили инфекцијата на имуните клетки во раните фази на инфекцијата, ЦБ2 агонистите се ефективен антивирусен лек само во болеста во доцна фаза. Како резултат на ова откритие, истражувачкиот тим воден од докторите Бењамин Чен (Benjamin Chen) и Лакчим Деви (Lakchim Devi) на факултетот за медицина Моунт Синаи, планираат да развијат модел на стаорец со доцна фаза на сида, со цел да ја тестираат ефикасноста на лекот кој го активира ЦБ2 ин виво. Сега кога научните докази се јавни, мора да се направи согласен напор од сите нации за да се заврши со нелегалноста на марихуаната. Да се поседува и употребува растение никогаш не треба да биде криминална навреда и корпоративната алчност како извор на овие закони доаѓа на виделина.

No comments:

Post a Comment