Wednesday, February 14, 2018

Како продавниците на канабис ги подобруваат населените места?

Локалите за продажба на канабис имаат способност да ги подобрат населбите и местата за живеење. Покрај тоа, тие им помагаат на пациентите и на сите оние кои консумираат канабис. За жал, сè уште постојат многубројни дебати за тоа дали на ваквите диспанзери треба да им се даде дозвола за работа? 

Оние кои се залагаат за уништување на канабисот тврдат дека канабисот ги прави населбите полоши места за живеење, но дали е навистина така? Ви претставуваме 3 начини на кои продажбата на канабисот во специјалните диспанзери го подобрува животот во населбите и маалата:


1. Локалите за продажба на канабисот го намалуваат криминалот

Едно истражување направено во 2017 година покажало дека со отварањето на локали кои легално продаваат канабис се намалил и криминалот, а истовремено и се подобрил животот во населбите. Ваквите локали имаат сигурносни системи, имаат обезбедување надвор и внатре во локалот, а вработените брзо реагираат на било каква сомнителна активност. 


2. Локалите за продажба на канабис ги зголемуваат вредностите на станбената сопственост

Индустријата за канабисот има позитивно економско влијание во државите кои легализирале оданочена и регулирана продажба на канабисот. Регулираната продажба на канабисот се очекува да произведува 655 милиони долари во даночни приходи за државите во 2017 година.  
Една важна придобивка од индустријата за канабисот е тоа што станбените објекти лоцирани во близина на локалите за продажба на канабис имаат тенденција да вредат повеќе, отколку оние кои се лоцирани подалеку од нив. 


3. Ваквите локали го намалуваат консумирањето на терапии со опиоиди

САД се сочинува од само 5% од светската популација, а користи 80% од светските опиоиди. Многумина предложиле да се овозможи и олесни пристапот до канабисот како помош. Во едно истражување направено исто така во 2017 година биле споредени третманите со опиоиди во населбите каде што нема локали за продажба на канабисот, со оние каде што постоеле такви локали. Резултатите покажале дека во населените места каде што има вакви локали, употребата на разните конвенционални апчиња како третман била намалена за 20%. Локалите за продажба на канабисот буквално можат да спасат живот.

Луѓето не мораат да користат штетни лекови кои ги прават зависни, доколку не го сакаат тоа. Истражувањата покажале дека голем број од луѓето би го избрале побезбедниот лек, доколку во нивната област на живеење би се отворил ваков локал“ - велат истражувачите.

Автор: Ангела Т.
Извор: Learn Green Flower

No comments:

Post a Comment