Sunday, December 31, 2017

Нова научна студија вели дека пушењето канабис од страна на идните мајки е сосем во ред!

Неодамнешните научни истражувања ги потврдуваат наодите на д-р Мелани Дрехер. Канабисот е навистина безопасен за консумирање во текот на бременоста и многу побезбеден од другите супстанци. Нова научна студија вели дека пушењето канабис од страна на идните мајки е сосем во ред!

Додека во некои уште поконзервативни општества од нашево, социјалните служби ги одземаат децата од одговорните и груижливи родители кои консумираат канабис, овата научна студија само потврди дека пренаталната употреба на канабис не претставува ризик фактор за здравиот развој на бебето. Истите тие „служби“ не прават ништо во врска со оние родители кои се алкохоличари и наркомани и кои воопшто не се грижат за своите деца, плус ги тепаат и малтретираат... Канабисот на многу родители им помага да бидат посмирени и пофокусирани и полесно да се справат со секојдневнито стрес на одговорното родителство. 


Тимот предводен од страна на Д-р Шејна Конер (Shayna Conner) си постави цел да докаже дали пренаталната употреба на канабиноиди е поврзана со негативни здравствени последици кај мајката и плодот. Тие извршија систематски преглед и мета-анализа на опсервациони студии кои ги споредуваат стапките на потрошувачка на канабис со резултатите на раѓањето. Неетично според нив би било да се извршуваат потенцијално штетни здравствени експерименти врз бремени жени, па затоа поголемиот дел од истражувањето за канабис и бременост се студии базирани на набљудување и студии на клеточна линија.

По собирањето на сите податоци, тимот најде два примарни исходи кои се појавуваат постојано: потенцијална ниска родилна тежина и предвремено породување. Оние кои се противат на употребата на канабис, особено оние жестоките противници, често ги користат овие две потенцијални влијанија како аргумент против билката. Сепак, оваа нова студија открива нешто интересно со што се побиваат овие два погоре споменати митови! Откако ја сортирале употребата на тутун и другите фактори што ги зафаќале, истражувачите не утврдиле статистичка корелација помеѓу употребата на канабис и секој негативен резултат на раѓање. Тие дошле до заклучокот:

Користењето на марихуана од страна на мајката за време на бременоста не е независен фактор на ризик за негативни неонатални исходи по приспособувањето кон сите негативни фактори. Така, поврзаноста помеѓу употребата на марихуана од страна на мајката и несаканите исходи се јавува како резултат на истовремената употреба на тутунот и други фактори кои влијаат врз нив“ - велат истражувачите. Статијата беше објавена на интернет и е достапна во изданието на зборникот за Акушерство и гинекологија (Obstetrics and Gynecology). Во моментов може да се најде во базата на податоци на Волтерс Клувер (Wolters Kluwer) под наслов „Употребата на марихуана кај мајките и негативни неонатални резултати: систематски преглед и мета-анализа [Апстракт]“.

Канабисот има широк спектар на терапевтски импликации. Оваа студија не го следи понатамошниот развој на децата кои пренатално користеле марихуана. Сепак, важно е да се забележи дека оваа студија покажа дека кога се користи самостојно, изгледа дека канабисот не го зголемува ризикот од негативни резултати од раѓањето. Меѓутоа, кога ќе ја комбинирате тревата со тутун, ризикот од ниска родилна тежина и предвремено породување се зголемува. Ако сте бремени и сакате да избегнете ризици, не консумирајте алкохол, тутун или други штетни супстанци и фармацевтски лекови. 

Многу студии за канабис и бременост не успеваат да ја исклучат употребата на тутун, алкохол и други дроги и не прават дистинкција меѓу канабисот што содржи високи нивоа на ТХЦ и врстите кои содржат високи нивоа на ЦБД. Лонгитудиналната студија спроведена врз жени од Јамајка од 80-тите години ги следеше нивните деца пренатално изложени на канабис до нивната пет годишна возраст. Кога децата беа на возраст од 5 години, истражувачкиот тим спроведе разни тестови, вклучително и тестот за детски способности на McCarthy. Водечкиот истражувач д-р Мелани Дрехер не најде разлика меѓу изложените деца на канабис и децата кои немаат контакт со канабис кога станува збор за способностите или академските перформанси. Сепак, потребни се понатамошни студии кои ќе ја ги следат децата пренатално изложени на канабис за време на адолесценцијата и зрелоста.

Автор: MoniQue Konopova
Извор: HERB

No comments:

Post a Comment